AKTUELLT

Information från STYRELSEN:

Nu börjar det komma in information från aktiviteter som har knytning till FL 64.


Under fliken "Födelsedagar, Jubileum" finns nu foton från 35-års jubileumet.


Under fliken " Foto" finns bilder från Försvarets Läroverks nedläggning.

Efterterlysningar:

Var är Tor Nyberg SIII M, vi har tappat kontakten. Den som vet kontata  kenneth_ing@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hemsidan är under konstruktion och innehåller felaktig-heter.


Ingen sida har sitt slutgiltiga utseende utan bara visar vad man kan lägga in och vilka huvudfunktioner som kan användas.


Alla synpunkter på vad hemsidan skall innehålla kommer att beaktas. 


Synpunkter skickas till LNO@telia.com